OSP Pięczkowo Ochotnicza Straż Pożarna Pięczkowo

Nie dodano obrazkaOchotnicza Straż Pożarna w Pięczkowie została powołana do życia 20 sierpnia 1932 roku. W Gościńcu Obywatela Stanisława Szuberta odbyło się pierwsze zebranie, którego inicjatywę dał Sołtys wsi Franciszek Ratajczak. Organizacją straży zajmował się naczelnik okręgowy Obywatel Michalak ze Środy. W szeregach OSP znajdowało się wtedy 48 druhów w tym 29 ćwiczących.

Skład pierwszego Zarządu tworzyli:

Naczelnik – Jan Mrugas
Skarbnik – Poch Stanisław
Sekretarz – Jan Adryan
Naczelnik – Stanisław Ratajczak
Gospodarz – Władysław Litke

Zarząd zostaje oficjalnie zatwierdzony na zebraniu zorganizowanym 27 sierpnia 1933 roku w Szkole Podstawowej w Pięczkowie. Ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej Ludwik Tomczak potwierdza to w kronice wsi Pięczkowa.


Wyżej wymieniony Zarząd sprawuje swą funkcję do chwili napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę we wrześniu 1939 roku. W okresie wojennym funkcje komendanta Straży sprawuje Ob. Ludwik Błaszczyk.

1946

Zarząd OSP zmiena się , dotychczasowy Prezes Stanisław Szubert ze względu na stan zdrowia rezygnuje z funkcji Prezesa a jego funkcję obejmuje dh Władysław Litke. Wybrano także naczelnika OSP dh Jana Mrugasa a jego zastępcą zostaje dh Stanisław Mikołajczak.

Na poczet zabaw ludowych oraz miejsca do przechowywania sprzętu zostaje zakupiony barak na sprzęt.

1948

Inspektor Powiatowy Stefan Antoniak ze Środy przyznaje straży z Pięczkowa motopompę angielską z silnikiem 4-cylindrowym na podwoziu dwukołowym, która jednocześnie zastępuje używaną do tego czasu sikawkę ręczną

1949

Druh Edward Szybiak w maju w/w roku kończy wojewódzki kurs mechaników motopomp i zostaje jedynym - przyznanej rok wcześniej - mechanikiem motopompy angielskiej

1966 

Wyposażenie pięczkowskiej jednostki zostaje poszerzone o nową motopompę. Przy remizie zostaje oddany do użytku zbiornik przeciwpożarowy.

1976

Zostaje powołany komitet budowy Domu Strażaka wraz z remizą, która ma stanąć w centralnym punkcie wsi.

22 lipca 1979

Po trzech latach prac zostaje oddany do użytku Dom Strażaka, do którego powstania w dużej mierze przyczynili się druhowie, którym pomagali wszyscy mieszkańcy wsi. Dużą pomoc przy budowie otrzymano z Urzędu Gminy Krzykosy, dzięki Naczelnikowi Czesławowi Kasperskiemu.

1982

jednostka nasza obchodzi 50-lecie i otrzymuje kluczyki do samochodu strażackiego Star 25 z rąk Komendanta Wojewódzkiego płk. Jerzego Fidlera.

1984

seniorzy z Pięczkowa starują w zawodach krajowych na regulaminie CTIF w Białymstoku i zajmują II miejsce stając się wicemistrzami Polski. Na podium stanęli: Dowódca drużyny Leszek Kaźmierczak, mechanik – Czesław Waśkowiak, Jerzy Adryan, Piotr Grala, Ryszard Ignaszewski, Wiesław Mikołajczak, Włodzimierz Makowski, Zbigniew Melerowicz, Marek Makowski, Feliks Adryan.

1985

Stanowisko garażowe pięczkowskiej strażnicy zajmuje nowy samochód pożarniczy GBM 2,5/8 na podwoziu Star 244.

1992

Strażacy z Pięczkowa zostają zdysponowani do dwóch dużych pożarów lasów w miejscowościach Dziewicza Góra pod Poznaniem, oraz Gizałki w ówczesnym województwie konińskim.

09.08.1995

Nasza jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

29.07.2000

Do użytku zostaje oddana po rozbudowie kuchnia, oraz dwie komory chłodnicze, podnosząc tym samym standard wyposażenia sali wiejskiej.

22.09.2005

Za sprawą Urzędu Marszałkowskiego w Witkowie (powiat gnieznieński) otrzymaliśmy torbę medyczną PSP R-1, deskę ortopedyczną, szyny Kramera, piłę spalinową Stihl do cięcia betonu i stali oraz zestaw hydrauliczny Lukas tzw. kombi. Nasze działania na drogach stały się skuteczniejsze.

Najcześciej czytane na naszej stronie